Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường Mầm non Chí Viễn đã khẳng định thương hiệu tại Cao Bằng và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Chí Viễn được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.